O Cechu - Cech kachliarov

O CECHU KACHLIAROV

Odborná spôsobilosť kachliara

Vážení priaznivci  kontrolovaného ohňa.
Cech kachliarov je profesijné združenie, ktoré napomáha záujemcom o realizáciu krbu, kachľovej pece či sporáku v zorientovaní sa na slovenskom kachliarskom trhu, a tým ich chránili od možných problémov, či už s funkčnosťou, alebo aj požiarnou bezpečnosťou konkrétneho diela. Je v záujme serióznych kachliarov aby pri kolaudácii domu bola okrem revíznej správy komínového telesa vyžadovaná aj odborná spôsobilosť kachliarskej firmy, ktorá dielo realizovala.

Preto neváhajte osloviť kanceláriu CK.