Vývoj kachliarstva v dejinách - Cech kachliarov
Späť ÚvodAktualityVývoj kachliarstva v dejinách

Vývoj kachliarstva v dejinách

Kachľové pece sú v historických stavbách nedeliteľnou súčasťou ich stavebného interiéru, cenným prvkom, ktorý dokladuje nielen remeselnú zručnosť a znalosť fyzikálnych princípov, ale umožňuje aj nahliadnuť do myšlienkového sveta súdobých obyvateľov pomocou výjavov na nich zobrazených. Poslúžia aj ako vodítko k datovaniu výstavby či stavebných etáp stavby samotnej, prípadne k ozrejmeniu majetkových pomerov aj sociálneho statusu majiteľa domu....
 

Grúňová, Z.: Vývoj morfológie a tématiky kachlíc v dejinách. In: Historická architektúra 2015 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : 09. február 2015 Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta. - Žilina: Žilinská univerzita, 2015. - ISBN 978-80-554-1005-0. - CD-ROM, s. 34-45. Online stránka projektu: http://www.rozvoj-architektury.eu/

Po kliknutí sem si môžete prečítať viac.

Prihlásenie