Teplo z dreva - Cech kachliarov

Teplo z dreva

Na našej planéte dochádza k veľkým zmenám klímy a tieto zmeny nás nemôžu nechať ľahostajnými. Je však potrebné presnejšie určiť zdroj znečistenia a hľadať funkčné riešenia. Práve preto by sme radi objasnili základné pojmy a vysvetlili chybné interpretácie, ktoré vedú k nesprávnym rozhodnutiam a navrhli aj najvhodnejšie riešenia. Prečítajte si vysvetľujúci článok kliknutím na správu.

Článok nájdete tu.

Prihlásenie