Slávnosť hliny Keramická Modra 2014 - Cech kachliarov
Späť ÚvodAktualitySlávnosť hliny Keramická Modra 2014

Slávnosť hliny Keramická Modra 2014


Slávnosť Hliny Keramická Modra 2014 venovanú tehliarstvu a kachliarstvu sa skončila. VI. ročník tohto zaujímavého podujatia privítal medzi sebou aj Cech kachliarov a veríme, že sa tým začala pekná tradícia.
Už vo štvrtok 4.9. 2014 v podvečerných hodinách sa otvorili brány múzea v Modre a výstava s názvom: "Minulosť a súčasnosť kachliarstva" bola sprístupnená širokej verejnosti. Výstavu otvorila riaditeľka Múzea Ľudovíta Štúra v Modre PhDr. Viera Jančovičová a náš cech člen predstavenstva Juraj Kováč.
 
Nasledujúci deň 5.9.2014 už od rána prebiehala v Modre na Súkenníckej ulici montáž expozícií keramikárov, hrnčiarov a, samozrejme, kachliarov. Súbežne s tým sa v Mestskom centre sociálnych služieb konali semináre s témami kachliarstvo a tehliarstvo. Cech kachliarov prezentoval o 12.00 svojou prednáškou Juraj Kováč. Téma prednášky: "Prečo si nechať postaviť kachľovú pec, sporák, alebo krb odborníkmi" sa stretla s veľkým záujmom a bola obohatená folklórnym fujarovým vystúpením nášho člena, Ľubomíra Lauka, v liptovskom kroji. V podvečerných hodinách sa už v plnom prúde rozbehol Hrnčiarsky jarmok sprevádzaný rôznymi kultúrnymi podujatiami.
 
Sobota 6.9.2014 bola v Modre vyslovene jarmočná, húfy ľudí sa Súkenníckou ulicou prechádzali od rána. V stánku Cechu kachliarov bolo ozaj veselo a počas dňa sa vystriedalo u nás množstvo kolegov - kachliarov z blízkeho, či vzdialeného okolia. Príjemná atmosféra dopĺňaná hudbou, dobrým jedlom a modranským vínkom sa touto ulicou niesla až do večerných hodín. O 19.00 sa začal alegorický sprievod ulicami Modry a skončil pri soche sv. Floriána. Náš cech sa tohto sprievodu zúčastnil v už tradičných cechových krojoch. Sobotňajší večer vyvrcholil hrnčiarskym bálom, ktorý trval až do neskorých nočných hodín.
 
Predstavenstvo CK ďakuje svojim členom, ktorí inštalovali makety svojich diel v tunajšom múzeu. Rovnako ďakujeme svojim kolegom, ktorí aktívne pomáhali pri prezentácii CK, alebo nás aspoň prišli pozrieť a pozdraviť. Veľké ďakujeme určite patrí miestnemu kachliarovi Ferdinandovi Fialovi, ktorý od začiatku podporoval túto akciu a počas akcie nám zabezpečoval aj občerstvenie. Tiež vďaka firme ZOP Chynorany, že počas celej akcie piekli vynikajúce mäso v mobilnej peci pri stánku CK.
 

Kachliari, ďakujeme! Opäť sa potvrdilo, že dobrý kachliar, je nielen odborník vo svojom fachu, ale jeho srdce bije aj pre kolegov a cech.


Prihlásenie