Skontroluj si svojho kachliara - Cech kachliarov
Späť ÚvodAktualitySkontroluj si svojho kachliara

Stavba pece alebo krbu je zahrávanie sa s ohňom. Nedovoľte to nekvalifikovanej osobe.

Kontrola ich práce musí ísť prvom rade od Vás. My vieme koho možno pokladať za odborníka a Vy si ho musíte overiť.Práve z dôvodu overenia zavádzame Cechové Identifikačné Číslo (CIČ). Podľa § 64 Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje bez živnostenského oprávnenia činnosť kachliarstvo, živnostenský úrad v sídle kraja uloží pokutu až do 3319 eur.
 


Od 1.5.2015 si bude možné podľa jedinečného čísla CIČ skontrolovať a overiť tak odbornosť Vášho realizátora.
Za našich členov vkladáme "ruku do ohňa". Každý člen má povinnosť zúčastňovať sa školení organizovaných štruktúrou CK a je tak zabezpečené jeho celoživotné vzdelávanie čo je pre Vás zárukou kvalitnej a hlavne bezpečnej realizácie.


Bezpečnosť stavby je prvoradá.

Kancelária CK

Prihlásenie