Porovnanie krbu a pece - Cech kachliarov
Späť ÚvodAktualityPorovnanie krbu a pece

Porovnanie prevádzky kachľovej pece a kachľového krbu. 

Mnoho otázok smerujúcich na Cech kachliarov je ohľadom porovnávania pece a krbu. Často hľadáte najlepšie riešenie. Ponúkame Vám teda porovnanie prevádzok pece a krbu. Záver si samozrejme musí každý spraviť sám, my prinášame fakty.

Ak hľadáte jednoznačnú odpoveď odporúčame prečítať si celý článok. Pre každého je najvhodnejšie iné riešenie. Veríme, že Vám v skratke objasníme princíp a Vy sa rozhodnete pre to najlepšie riešenie pre Vás.Cech kachliarov už je vzdelávacou inštitúciou. Našou snahou je ďalšími krokmi sa posunúť smerom inovácií, vedy a výskumu. Na dosiahnutie týchto cieľov je potrebné poznať a mať zdokumentované základné princípy. Aj keď ich všetci poznáme je dobré mať ich overené. 

Kachľová pec

Ako prvú predstavíme kachľovú pec. Pec sa stavala klasickou metódou a tak ohnisko ako aj ťahy boli individuálne zhotovené a my sme k nej pripojili teplotné snímače. Získané údaje sa budeme snažiť odprezentovať Vám a ukázať ako dlho trvá nábeh kachľovej pece, koľko trvá fáza vykurovania a koľko dobeh. Aby ste videli obrovské výhody, cenovo náročnejšieho systému vykurovania.

V našej kachľovej peci bola vypočítaná dávka paliva na 10,5 kg v 12 hodinovom cykle. Pec nie je opatrená komínovou klapkou ani reguláciou horenia. Dvierka sú nepriehľadné. Je navrhnutá a postavená na bezroštové spaľovanie. Rozmery sú cca 0,8 m x 1 m x 2 m s výmennou plochou viac ako 7m2Priebeh prvého zakúrenia:


 

Ako je z grafu jasne viditeľné silná stránka kachľovej pece sa začína prejavovať už po 3-4 hodinách kúrenia. Materiály sú naakumulované a kachlice začínajú vyžarovať do interiéru hrejivé lúče. A hoci pec bola nastavená na 12 hodinový cyklus, môžete si všimnúť, že aj po 16 –tich hodinách si pec udržiava teplotu a odovzdáva ešte teplo. Samozrejme vykúriť chatu by trvalo 2-3 dni, ale v súčasnom trende nízko energetických stavieb je to vítané riešenie. Z pohľadu užívateľského pohodlia je to výnimočné dielo nakoľko perióda prikladania sa pohybuje v desiatkach hodín ( 12 alebo 24 hodín). Výkon je v tomto dlhom časovom intervale odovzdávaný rovnomerne. Vďaka tomu je možné, s vhodne navrhnutou pecou, vykurovať aj domy s nižšou potrebou tepla bez zbytočného prekurovania a saunového efektu.
Z testovania vyplynulo, že kachľová pec dosiahne ustálenie tepelného výkonu po druhej až tretej dávke paliva. Potom už výkon rastie len nepatrne. Použitie ťažkých akumulačných stavieb v občasne obývaných objektoch teda nie je najvhodnejším riešením, prípadne sa musí zabezpečiť alternatívny zdroj. 

Kachľový krb

Po kachľovej peci a meraniach na nej ktoré sme Vám už posielali, sa teraz staval akumulačný krb. Krb sa staval s krbovou vložkou a vonkajší plášť sa realizoval akumulačným materiálom. 

Na potvrdenie funkčnosti diela umiestnili na povrch diela teplotné snímače, ktoré boli prepojené s počítačom. Získané údaje budeme prezentovať Vám, aby ste vedeli ako dlho trvá nábeh akumulačného krbu, koľko trvá fáza vykurovania a koľko dobeh. 

Zakurovali sme zhora a bola použitá dávka paliva s súlade s návodom výrobcu. Dávka paliva bola 3,2 kg a zhorela za cca 80 minút. Druhá dávka paliva bola rovnaká a použili sme ju hneď po dohorení prvej dávky paliva pre naakumulovanie plášťa. Druhá dávka zhorela za 75 minút.  Dokonca po cca 4 hodinách by bolo možné znovurozhorenie paliva. Našim účelom ale bolo zdokumentovanie akumulácie. Krb bol postavený v zmysle normy STN 06 1219. Akumulačná plocha bola prepočítaná taktiež podľa uvedenej normy.

Z grafu vieme uviesť, že okrem okamžitého prestupu tepla cez sklo dochádza k prestupu tepla cez materiál po 1 h 20 minútach. To znamená, že po zhorení prvej dávky paliva začína dielo sálať. Pri druhej dávke paliva už do interiéru vstupuje ako teplo cez sklo tak sálavá zložky z plášťa. To treba správne vyhodnotiť pri návrhu krbu aby nedochádzalo k "saunovému efektu". Povrchová teplota sa pohybovala medzi 40 až 60 st C čo pri 6m2 plášťa predstavuje výkon 2,5 kW za hodinu. Nutné je však pripomenúť,že pri horení paliva prichádza ďalší výkon cez sklo. Po dohorení aj druhej dávky paliva sa sledovala výdrž sálania. 
Sálanie by sme zadefinovali v rozsahu 6 až 8 h podľa tepelných strát objektu.
 
Z testovania vyplynulo, že akumulačný krb dosiahne ustálenie tepelného výkonu po druhej až tretej dávke paliva avšak tieto dávky nasledujú za sebou po dohorení predchádzajúcej dávky paliva a nie až po 8 až 12 hodinách ako je to pri kachľových peciach. To je pre užívateľa veľmi podstatná informácia pri rozhodovaní sa ktorý typ zvoliť. Použitie akumulačných stavieb v objektoch s nízkou tepelnou stratou spolu s dvojitým presklením prípadne voľba akumulačnej pece sa javia ako jedno z mála vhodných riešení. 

Cech kachliarov

Prihlásenie