Od 1.1.2017 je v platnosti nová norma na krby - Cech kachliarov
Späť ÚvodAktualityOd 1.1.2017 je v platnosti nová norma na indivduálne zhotovené krby

Od 1.1.2017 je v platnosti nová norma na krby

Stavia Váš realizátor podľa najnovších noriem? Členovia Cechu kachliarov sa v rámci školení oboznamujú s obsahom noriem, ktoré práve prišli do platnosti. Najnovšia norma platí na navrhovanie a zhotovovanie individuálne zhotovených krbov s krbovými vložkami na spaľovanie dreva a drevených brikiet, ktoré sú zhotovené vo vnútornom priestore budov.

Účelom normy je zavedenie určitého minimálneho štandardu kvality. V žiadnom prípade nie je účelom normy predpísať konkrétny postup alebo materiály. Mnohokrát sme sa však stretli so situáciou, kedy na úkor bezpečnosti diela bolo pre atraktívnejšiu cenu dielo nedostatočne odizolované. Správne postavené dielo má byť ekologické a ekonomické ale hlavne bezpečné. Musíme si uvedomiť, že umiestňujeme oheň do obytných častí domu. Ako sa vyvíja stavebníctvo (nízkoenergetické domy, drevostavby a pod.) musíme napredovať aj my. 

Našim cieľom je zvýšiť požiarnu bezpečnosť stavieb, respektíve znížiť požiarovosť. Hlavne pri drevostavbách je potrebné detailnejšie sa venovať izoláciám. Aj tomu sa venuje nová norma. 

Preverte si, či budúci dodávateľ Vášho diela je odborne spôsobilý. V zmysle novej normy by Vám mal pri odovzdávaní diela odovzdať aj preberací protokol.


Odkaz na normu:

Označenie: STN 06 1219
Slovenský názov: Individuálne zhotovené krby na tuhé palivo

Norma platí na navrhovanie a zhotovovanie individuálne zhotovených krbov s krbovými vložkami na spaľovanie dreva a drevených brikiet, ktoré sú zhotovené vo vnútornom priestore budov a s komínom sú vzájomne prepojené dymovodom.V individuálne zhotovených krboch podľa tejto normy sa používajú krbové vložky na tuhé palivá, ktoré spĺňajú požiadavky normy STN EN 13229. Používajú sa len krbové vložky, ktoré sa môžu prevádzkovať s uzatvorenými prikladacími dvierkami alebo otvorenými prikladacími dvierkami. Predmetom normy nie sú individuálne zhotovené krby s krbovými vložkami na iné palivá (kvapalné, plynné), s elektrickými krbovými vložkami ani teplovzdušné krby s núteným obehom vykurovacieho vzduchu.

Cech kachliarov

Prihlásenie