Obracajte sa na odborníkov - inak hrozí otrava CO z kachľovej pece - Cech kachliarov
Späť ÚvodAktualityObracajte sa na odborníkov - inak hrozí otrava CO z kachľovej pece

Obracajte sa na odborníkov - inak hrozí otrava CO z kachľovej pece.

Od 01.07.2004 je remeslo KACHLIARSTVO remeselnou živnosťou, tzn. pri stavbe krbu, kachľovej pece, sporáku alebo iného vykruvacieho zdroja na drevo sa obracajte na kachliarskych majstrov s výučným listom, členov Cechu kachliarov a preverte si ich odbornú spôsobilosť. Veľa remeselníkov totiž realizuje diela krbov a kachľových pecí bez tejto odbornej spôsoilosti pod rôznymi inými živnosťami.


Prečítajte si článok uverejnený v odbornom časopise Keramické obzory v januári 2014.


Otrava CO v dôsledku defektnej kachľovej pece?

 


V roku 2012 bola do nemocnice prevezená žena, u ktorej bola zistená otrava oxidom uhoľnatým. Predpokladalo sa, že príčinou otravy bola defektná kachľová pec v dome ženy.
 
V prípade tejto kachľovej pece sa jednalo o kombinovanú pec, ktorá sa používala na vykurovanie celého domu. Vytváraný teplý vzduch bol vedený do obývačky a do miestností nad ňou. Rodinný dom o veľkosti 150 m2 bol dvojposchodový nízkoenergetický dom s kontrolovaným vetraním. Pec bola v prevádzke jednu vykurovaciu sezónu. Niekoľko dní po nehode došlo k vymeteniu komína a pec bola skontrolovaná príslušným kominárskym majstrom.
 
Kvôli nehode boli povolaní technici výskumného a skúšobného ústavu VFH Rakúskeho zväzu kachliarov, aby prípad prešetrili.

Autorom článku je technik Rakúskeho zväzu kachliarov Ing. Rudolf Haselböck.

Prečítajte si celý článok kliknutím na tento odkaz: Otrava CO v dôsledku defektnej kachľovej pece?

Prihlásenie