Náš člen prezidentom VEUKO - Cech kachliarov
Späť ÚvodAktualityNáš člen prezidentom VEUKO

Prezidentom VEUKO je náš člen.


Náš člen Ing. Robert Šalvata sa po druhýkrát stal prezidentom Európskeho zväzu kachliarov VEUKO.


Ing. Robert Šalvata bol počas kongresu VEUKO v Taliansku dňa 05.05.2012 zvolený za prezidenta Európskeho zväzu kachliarov. Túto funkciu bude zastávať už po druhýkrát na obdobie nasledujúcich troch rokov. Je to jednoznačné potvrdenie profesionality práce našich ľudí. Gratulujeme.


Organizácia VEUKO koordinuje výskum a inovácie v kachliarskom remesle.

VEUKO je platformou pre vzáujomnú výmenu odborných informácií.

VEUKO zastupuje kachliarske remeslo na Európskej úrovni.

Prihlásenie