Akreditovaný program Kachliar - Cech kachliarov
Späť ÚvodAktualityAkreditovaný program Kachliar

Kurz kachliarstva

koncom roku 2015 bola cechu kachliarov pridelená akreditácia na vzdelávací program kachliar. Cech kachliarov sa tým stal vzdelávacou inštitúciou a v rámci celoživotného vzdelávania pripravuje kurz kachliarstva. Kurz potrvá dva roky nakoľko kachliarstvo je remeselná živnosť a je v našom aj Vašom záujme pripraviť uchádzačov čo najlepšie.

Nakoľko živnosť Kachliarstvo je remeselná živnosť, program je definovaný v rozsahu 500 hodín (150 hod. teoretická a 350 hod. praktická príprava).
Teoretická časť vzdelávacieho kurzu bude prebiehať v Spojenej škole v Kremničke v Banskej Bystrici).
Praktická časť vzdelávacieho kurzu bude pozostávať z realizácie stavby pece, krbu a sporáku. 
 
Pre podrobnejšie informácie, prípadne pri záujme o prihlásenie sa do kurzu kontaktujte kanceláriu CK.

Kancelária a sídlo Cechu kachliarov:
Kremnička 10, 974 05  Banská Bystrica
mob.:+421 (905) 616 914
e-mail: kancelaria@cechkachliarov.skwww.cechkachliarov.sk

Prihlásenie