Aktuality Cechu kachliarov - Cech kachliarov
Späť ÚvodAktuality

Štatistické zisťovanie v domácnostiach 2022


Po roku 2019 kedy sa nám podarilo dať SHMÚ brožúrku ako správne kúriť s našim logom a oni ho rozdistibuovali v rámci cca 3000 domácností sa nám to tento rok podarilo opäť. Tentokrát sa štatisické zisťovanie uskutoční na vzorke 6 650 domácností. Výsledky by mali byť známe koncom roku. Pre viac informácií kliknite sem.

Čítať ďalej

Kúrenie v našich dielach je ekologické


Prinášame krátke video o tom, že kúrenie drevom v nami realizovaných dielach je skutočne ekologické. Video si môžete pozrieť otvorením tejto správy.

Čítať ďalej

Dedko kachliar a túlavý Pecivál


V roku 2021 bola do vyše 3 000 škôlok distribuovaná publikácia Dedko kachliar a túlavý Pecivál. Spýtajte sa na ňu Vašich detí alebo vnúčat. Či sa s ňou v škôlkach stretli, či im ju niekto prečítal. Ak im ju chcete prečítať Vy môžete si ju objednať otvorením správy, kde je link na ich stránku.

Čítať ďalej

Memorandum o spolupráci s Ministerstvom životného prostredia podpísané.


Spolupráca sa týka informovania verejnosti o správnom kúrení. Ako prvé, v sérií podujatí, bude podujatie počas výstavy Coneco v Bratislave. Príďte sa pozrieť na demoštračné ukážky od 23. marca do 26. marca 2022.

Čítať ďalej

Nový časopis kachliar


Už 6 rokov výdávame prehľad aktivít Cechu kachliarov v tlačenej forme. Kontaktujte svojho kachliara a načerpajte inšpirácie. Zoznam nájdete v správe.

Čítať ďalej

Náš člen na obrazovkách TV JOJ.


Dozviete sa viac o správnom zdravom vykurovaní, grilovaní a iné zaujímavosti v čase od 26 minút a 50 sekúnd. Otvorte túto správu a nájdite link.

Čítať ďalej

Teplo z dreva

Na našej planéte dochádza k veľkým zmenám klímy a tieto zmeny nás nemôžu nechať ľahostajnými. Je však potrebné presnejšie určiť zdroj znečistenia a hľadať funkčné riešenia. Práve preto by sme radi objasnili základné pojmy a vysvetlili chybné interpretácie, ktoré vedú k nesprávnym rozhodnutiam a navrhli aj najvhodnejšie riešenia. Prečítajte si vysvetľujúci článok kliknutím na správu.

Čítať ďalej

Spoznajte profesnú organizáciu Cech kachliarov


Je lepšie raz vidieť ako sto krát počuť. Spoznajte nás v krátko videu. Reprezentačné video sa Vám zobrazí otvorením tejto správy.

Čítať ďalej

Ako správne kúriť

Aj nalepšie navrhnuté dielo v rukách nezodpovedných ľudí, môže škodiť. Konkrétne škodiť ovzdušiu. Majte na pamäti, že to čo spálite musíte dýchať. A nielen Vy ale aj Vaše deti a vnúčatá. Prinášame návod ako kúriť a ako má vyzerať komín keď kúrite správne a správnym palivom.

Čítať ďalej

Nechajte si krb alebo pec zapojiť odborne!

Poisťovňa môže znížiť vyplatenú sumu aj vtedy, ak klient nedodržal všetky povinnosti, ktoré mal vykonať. „Poisťovňa môže odmietnuť preplatiť škodu alebo časť škody v prípade, že klient nemá revíznu správu od kominára ku komínu a kozubu alebo kotlu. Teda v prípade, že nebol kozub alebo spotrebič odborne nainštalovaný,“ . Preto je potrebné dávať pravidelne čistiť komín a odborne zapájať všetky spo­trebiče. Nie je to síce zadarmo, ale v prípade poistnej udalosti to môže znamenať výrazné zvýšenie sumy, ktorú vám poisťovňa zaplatí.

Čítať ďalej


 
POVINNÁ PUBLICITA PROJEKTU
 
 
                                  

   
Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“
Miesto realizácie projektu: Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica
Názov projektu: Vzdelávací program v odbore kachliarstvo a získanie certifikátu pre otvorenie živnosti
Stručný opis projektu:  
Cieľom projektu bolo realizovať dva kurzy prostredníctvom aktivít projektu v rámci vzdelávacieho programu Kachliar s cieľom reflektovať potreby cieľových skupín, trhu, potreby spoločnosti ako takej. To poskytlo uchádzačom praktické skúsenosti priamo pri realizácii diel, čo v praxi zabezpečilo znalosť problematiky, vysokú odbornosť absolventov a pripravilo remeselne zručných ľudí pre trh práce.
 
Stav po realizácii projektu:
 
V nadväznosti na ukončený projekt Cech kachliarov naďalej organizuje kurzy Kachliarstva. V nadväznosti na projekt Cech kachliarov vytvoril partnerstvá s podnikateľskými subjektmi - zamestnávateľmi s cieľom prispôsobiť obsah CŽV požiadavkám a potrebám zamestnávateľov na trhu práce Tieto posilnené partnerstvá umožňujú nadviazať na zrealizovaný projekt a rozvíjať ďalšie nadväzujúce vzdelávacie kurzy po skončení projektu.
Názov a sídlo prijímateľa: Cech kachliarov, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica
Dátum začatia realizácie projektu: 08/2018
Dátum skončenie realizácie projektu: 09/2021
Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: www.esf.gov.sk     ½  www.ludskezdroje.gov.sk       ½    www.minedu.gov.sk
Výška poskytnutého príspevku: 163 549,76 €(zazmluvnená suma); 135 084,41 € (poskytnutá suma)
 


Zmluva z verejného obstarávania.

Čítať ďalej

DomExpo 2019 v Nitre.


Dovoľte nám pozvať Vás na náš stánok počas veľtrhu DomExpo, ktorý sa bude konať 25. až 28. 4. 2019. Radi Vás privítame a poradíme.

Váš Cech kachliarov

Čítať ďalej

Rozhlas a televízia Slovenska o krboch a peciach


Vypočujte si kliknutím sem.

Čítať ďalej

Cech kachliarov na keramickom trhu v Pezinku

Milí návštevníci, 

príďte aj tento rok na Keramické trhy, ktoré od 8. do 10. júna 2018 prinesú do Pezinka jedinečné remeslo, umenie a kultúrny program. Cech kachliarov si pre Vás pripravil ukážky výroby kachlíc, prednášky a odborné poradenstvo. Pre viac informácií kliknite na správu.
            

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie cenovej ponuky pre verejné obstarávanie a výkaz výmer

v zmysle §117 zákona Č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Stiahnuť
Stiahnuť

Čítať ďalej

Vážení záujemcovia o informácie o krboch, pecia a sporákoch

Navštívte nás v dňoch 11. až 14. apríla 2018 na výstave Coneco v Bratislave v hale A1 stánok 521. Následne nás môžete nájsť na výstave DomExpo v Nitre v pavilóne A. Počas výstav budeme aj prednášať v rámci sprievodného programu témy o ekologickom kúrení, vykurovaní nízkoenergeických domov a iné.

Čítať ďalej

Porovnanie prevádzky kachľovej pece a kachľového krbu. 

Mnoho otázok smerujúcich na Cech kachliarov je ohľadom porovnávania pece a krbu. Často hľadáte najlepšie riešenie. Ponúkame Vám teda porovnanie prevádzok pece a krbu. Záver si samozrejme musí každý spraviť sám, my prinášame fakty.

Čítať ďalej

Od 1.1.2017 je v platnosti nová norma na krby

Stavia Váš realizátor podľa najnovších noriem? Členovia Cechu kachliarov sa v rámci školení oboznamujú s obsahom noriem, ktoré práve prišli do platnosti. Najnovšia norma platí na navrhovanie a zhotovovanie individuálne zhotovených krbov s krbovými vložkami na spaľovanie dreva a drevených brikiet, ktoré sú zhotovené vo vnútornom priestore budov.

Čítať ďalej

Navštívte nás 22. až 25. marca 2017 počas veľtrhu CONECO.

 

Čítať ďalej

Propagácia kachliarstva na TV Markíza

Prezident Cechu kachliarov pán Filus bol opäť pozvaný do televízie Markíza. Témou bola ekologickosť vykurovania drevom ako obnoviteľným zdrojom energie, ale aj súčasné trendy pri kachliarských dielach. Pre pozretie kompletného príspevku kliknite na správu.

Čítať ďalej

Cech kachliarov opäť na TV obrazovkách

Sme si vedomí, že každý je odborníkom v inej oblasti. My sme odborníci na kachľové pece, akumulačné krby, sporáky,... Snažime sa čo najlepšie informovať verejnosť aby sa vedela orientovať vo formách vykurovania drevom. Cechu sa podarilo osloviť touto zaujímavou tématikou televíziu Markíza. Prezident CK Ing. Filus nás prezentoval v televízií Markíza. 

Čítať ďalej

Pán Zorislav Poljak vysvetlil zásady pri navrhovaní krbov.

Pozrite si reláciu o návrhu vhodného vykurovacieho telesa, odporúčania a rady ako správne kúriť.

Čítať ďalej

Plameň 2017

Bola odštartovaná súťaž "Plameň 2017". Súťaž organizuje nemecký cech kachliarov a časopis "Kamine & Kachelofen". Pod záštitou VEUKO.
Zúčastniť sa môže každé dielo
Individuálne navrhnuté kachľové pece, krby, hypokaustové vykurovacie systémy alebo sporáky. Všetky diela sa môžu uchádzať o výhru.
Výhra v hodnote 4. 000 €.
Okrem toho budú víťazi mať príležitosť prezentovať svoje diela a spoločnosť na stránkach v časopise "Kamine & Kachelofen" a "Kachliar".

Čítať ďalej

2% pre Kachliarstvo

Cech kachliarov bol zapísaný do registra oprávnených inštitúcií na prijímanie 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2015. Prostriedky budú použité na vzdelávanie v oblasti kachliarstva, prezentovanie kachliarstva a na podporu kachliarskeho remesla ako aj ochranu životného prostredia.

Čítať ďalej

Kurz kachliarstva

koncom roku 2015 bola cechu kachliarov pridelená akreditácia na vzdelávací program kachliar. Cech kachliarov sa tým stal vzdelávacou inštitúciou a v rámci celoživotného vzdelávania pripravuje kurz kachliarstva. Kurz potrvá dva roky nakoľko kachliarstvo je remeselná živnosť a je v našom aj Vašom záujme pripraviť uchádzačov čo najlepšie.

Čítať ďalej

Kachle, krb alebo sporák?

V rámci interiérového dizajnu a odvekej túžby človeka ovládnuť oheň mnohí túžia vlastniť dielo umožňujúce pohľad na horiaci plameň. Neopomenuteľnou súčasťou je aj energetická nezávislosť v prípade výpadku hlavných zdrojov a finančná úspora. Mylná predstava sa vynára hlavne pri pojme kachle. Väčšina si predstaví starý sporák u svojich predkov. A tak ani nevedia presne určiť aký typ vykurovania vlastne túžia mať. Rozdiel medzi kachľami, krbom a sporákom sa budeme snažiť vysvetliť v článku.

Čítať ďalej

Stavba pece alebo krbu je zahrávanie sa s ohňom. Nedovoľte to nekvalifikovanej osobe.

Kontrola ich práce musí ísť prvom rade od Vás. My vieme koho možno pokladať za odborníka a Vy si ho musíte overiť.Práve z dôvodu overenia zavádzame Cechové Identifikačné Číslo (CIČ). Podľa § 64 Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje bez živnostenského oprávnenia činnosť kachliarstvo, živnostenský úrad v sídle kraja uloží pokutu až do 3319 eur.
 

Čítať ďalej

Vývoj kachliarstva v dejinách

Kachľové pece sú v historických stavbách nedeliteľnou súčasťou ich stavebného interiéru, cenným prvkom, ktorý dokladuje nielen remeselnú zručnosť a znalosť fyzikálnych princípov, ale umožňuje aj nahliadnuť do myšlienkového sveta súdobých obyvateľov pomocou výjavov na nich zobrazených. Poslúžia aj ako vodítko k datovaniu výstavby či stavebných etáp stavby samotnej, prípadne k ozrejmeniu majetkových pomerov aj sociálneho statusu majiteľa domu....
 

Čítať ďalej

04. a 05. 9. 2015 sa uskutoční ďalší ročník Slávnosti Hliny - Keramická Modra 2015.

 

Vážení kachliari v Modre sa uskutoční ďalší ročník Slávnosti Hliny - Keramická Modra 2015, kde sa bude širokej verejnosti prezentovať aj Cech kachliarov. Všetci ste na akcií vítaní. V prípade záujmu kontaktujte kanceláriu CK pre viac informácií, alebo kliknite na správu.

Čítať ďalej

ME v Kachliarstve

 

28. až 30. Januára 2015 sa konala výstava kachliarstva, ktorej súčasťou boli, divácky veľmi zaujímavé, Majstrovstvé Európy v Kachliarstve. Slovensko malo na tomto podujatí, ako člen medzinárodného zväzu VEUKO, svoje "Kráľovské" zastúpenie.

Čítať ďalej

Kachliarskemu remeslu neustále rastie kredit. Dôkazom toho je aj to, že nás čoraz častejšie oslovujú ohľadom spolupráce.

Cech Kachliarov

Čítať ďalej

Prezident CK ako hosť rádia Regina

V šírení kachliarskej osvety neúnavný Ing. Ladislav Filus sa opäť stal predmetom záujmu médií.
Dňa 24.11.2014 sa na pozvanie rádia Regina zúčastnil na nahrávaní v rámci programu:
"Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila alebo žije na západnom Slovensku“.

Čítať ďalej

Cech Kachliarov bol pozvaný do televízie TA3.

Cech kachliarov na reprezentovanie vybral povolaného a skúseného „harcovníka“ Ing. Ladislava Filusa. Dňa 3.11.2014 sa prezident nášho Cechu zúčastnil nakrúcania servisnej relácie Labyrint.

Čítať ďalej

Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov.

Za predstavenstvo a kanceláriu Cechu kachliarov
Ing. Martin Tršo, PhD.

Čítať ďalej

Porovnajte si sily s kachliarmi sveta.

Zapojte sa do medzinárodnej súťaže stavby kachľových pecí.

Medzinárodný zväz kachliarov VEUKO organizuje v dňoch 27.01. -29.01.2015 v Rakúsku (kachliarsky veľtrh KOK 2015 vo Welse) 3. ročník Majstrovstiev Európy v stavbe tradičných kachľových pecí.


Čítať ďalej

Dizajnová súťaž o najkrajší krb a kachľovú pec

Hrajte s nami a vyhrajte!


Prvý krát po 20 rokoch budú odovzdané medzinárodné ocenenia za najkrajší dizajn krbu / kachľovej pece.


Čítať ďalej

Záverečné skúšky

Dňa 22. až 24. septembra 2014 sa na Strednej Priemyselnej Škole Stavebnej na Kremničke 10, Banská Bystrica konali záverečné skúšky pre učebný odbor: 3673 2 Kachliar

Čítať ďalej

Slávnosť hliny Keramická Modra 2014


Slávnosť Hliny Keramická Modra 2014 venovanú tehliarstvu a kachliarstvu sa skončila. VI. ročník tohto zaujímavého podujatia privítal medzi sebou aj Cech kachliarov a veríme, že sa tým začala pekná tradícia.

Čítať ďalej

7 dôvodov prečo krb alebo kachľovú pec od člena Cechu kachliarov

Účinky sálavého tepla boli známe už v dávnej minulosti. V starovekom Ríme využívali tieto účinky v termálnych kúpeľoch. Kachliarsky remeselník Vám vie tieto pozitívne účinky vniesť do Vášho domova v podobe sálavého tepla kachľovej alebo omietanej pece, hypokaustového systému pece alebo krbu, prípadne vykurovacieho sporáku. Existujú aj medicínske štúdie, ktoré potvrdzujú tento pozitívny vplyv sálavého tepla na ľudský organizmus - sálavé teplo je totiž veľmi príbuzné slnečnému žiareniu.

Čítať ďalej

Ekológia a spaľovanie dreva.


Spaľovanie dreva nezaťažuje prírodu zvyšovaním obsahu CO2 uloženého milióny rokov ako je to pri fosílnych palivách (ropa, plyn, uhlie ...), pretože sa jedná o uzatvorený kolobeh v prírode.

Čítať ďalej

Obracajte sa na odborníkov - inak hrozí otrava CO z kachľovej pece.

Od 01.07.2004 je remeslo KACHLIARSTVO remeselnou živnosťou, tzn. pri stavbe krbu, kachľovej pece, sporáku alebo iného vykruvacieho zdroja na drevo sa obracajte na kachliarskych majstrov s výučným listom, členov Cechu kachliarov a preverte si ich odbornú spôsobilosť. Veľa remeselníkov totiž realizuje diela krbov a kachľových pecí bez tejto odbornej spôsoilosti pod rôznymi inými živnosťami.


Prečítajte si článok uverejnený v odbornom časopise Keramické obzory v januári 2014.


Čítať ďalej

Článok do kachliarskeho časopisu
 
Vážení ctitelia krásneho kachliarskeho umenia,   
 
dovoľte mi úvahu o našom Cechu, alebo akési vyznanie. Začnem chronologicky, prehľadom dôležitých udalostí pri vzniku našej remeselnej organizácie.
                V apríli 2013 sa po rozumných úvahách a dlhých diskusiách organizovalo prvé Valné zhromaždenie CK. Zlúčili sa dva subjekty, ktoré si porozumeli a rozhodli sa vzájomne podporovať. Jedným subjektom bol Cech kachliarov Slovenska, druhým Slovenský cech kachliarov a krbárov. Do vedenia predstavenstva bol zvolený skúsený a odborne zdatný prezident Ing Ladislav Filus. 

Čítať ďalej

Kachľová pec a jej výhody


Spoznajte výhody moderných kachľových pecí a pozitívny vplyv sálavého tepla na ľudský organizmus.

Čítať ďalej

Ako správne skladovať palivové drevo.


Ak správne uskladníte palivové drevo, zvýši sa jeho kvalita a výhrevnosť. Získate tak viac tepla a výrazne znížite emisie.

Čítať ďalej

Luboš Píš - nezabudnuteľné diela kachliara - umelca

Čítať ďalej

Cech kachliarov sa stal najväčšou remeselnou organizáciou


V piatok 19. 4. 2013 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie nového Cechu kachliarov.

Čítať ďalej

Krb alebo pec a možnosti vykurovania drevom


Poznáme mnoho systémov vykurovania drevom. Tu sa o nich môžete dozvedieť viac a vybrať si pre vás ten správny.

Čítať ďalej

Moderné kachľové pece

Spoznajte výhody moderných kachľových pecí a pozitívny vplyv sálavého tepla na ľudský organizmus.

SÁLAVÉ TEPLO KACHĽOVEJ PECE JE PRÍBUZNÉ SLNEČNÉMU ŽIARENIU Kachľová pec odovzdáva teplo predovšetkým v podobe príjemného a jemného sálania. Vďaka tomu pozitívne ovplyvňuje obytnú klímu v priestore, kde je umiestnená. Toto sálavé teplo je prenášané priamo z povrchu pece na človeka a okolité steny. Účinok tohto sálania spôsobuje, že človek pri rovnakej interiérovej teplote cíti intenzívnejšie teplo. Kachľová pec zároveň vytvára teplotné zóny, čím si užívateľ môže individuálne zvoliť pre seba najpríjemnejšiu teplotnú zónu. Je to veľmi „demokratický“ vykurovací systém - keď sa chcete zohriať, tak si sadnete na lavičku a zohrejete sa na teplých stenách pece (je to jedinečný relax a uvoľnenie), keď sa už zohrejete, tak si môžete sadnúť ďalej od pece a vychutnávať si príjemné jemné sálavé teplo na sedačke Vašej obývačky a pozerať sa plápolajúce plamene v ohnisku.

Čítať ďalej

Prezidentom VEUKO je náš člen.


Náš člen Ing. Robert Šalvata sa po druhýkrát stal prezidentom Európskeho zväzu kachliarov VEUKO.


Čítať ďalej

Kachľová pec je srdcom domu.


Kachľová pec je srdcom domu. Vie vyčariť jedinečnú tepelnú pohodu, ktorá si vás získa na celú zimu.

Čítať ďalej

Prihlásenie