Od roku 1992 až po dnešok - Cech kachliarov
Späť ÚvodO CechuOd roku 1992 až po dnešok

OD ROKU 1992 AŽ PO DNEŠOK

Písal sa rok 1992 a skupinka kachliarov – nadšencov zo západoslovenského regiónu zaregistrovala stanovy „Živnostenského spoločenstva kachliarov“. Bol to základný kameň dnešného cechu. Neskôr, v roku 1993 bolo v Košiciach zorganizované prvé celoslovenské stretnutie kachliarov. No až v roku 1996 registrujeme I. Valné zhromaždenie organizácie „Spoločenstvo kachliarov“, kde boli stanovené aj pravidlá fungovania tejto organizácie. Od roku 1999 valné zhromaždenie zmenilo stanovy, ktoré sa prispôsobili dobe a platným zákonom.
 
Kachliarstvo má síce na Slovensku dlhoročnú tradíciu, no v roku 1965 bol ukončený posledný ročník výučby a tento odbor prakticky zanikol. Z iniciatívy členov cechu a v spolupráci s SOU stavebným v Bratislave vznikla myšlienka opätovne zriadiť učebný odbor kachliar na tomto učilišti. Členovia cechu výrazne pomáhali i pri zrode učebných osnov a zaviazali sa umiestňovať študentov počas praktickej výučby vo svojich prevádzkach. V septembri roku 2003 získalo výučný list v odbore kachliar prvých 35 remeselníkov po takmer štyridsiatich rokoch. Bol to prvý dôležitý a úspešný krok Cechu kachliarov na ceste k získaniu patričného kreditu remesla kachliar na Slovensku.
 
Hlavným súčasným cieľom je vybudovať kvalitný vzdelávací systém pre svojich členov, ktorý bude zaručovať vysokú kvalitu odvedenej práce svojich členov a s tým spojenú spokojnosť zákazníka. Pre naplnenie týchto cieľov CK spolupracuje na medzinárodnej úrovni s profesijnými organizáciami podobného zamerania, napr. Zväzom kachliarov Rakúska, Zväzom kachliarov Nemecka, Cechoch kachliarov Českej republiky, ako aj medzinárodným Zväzom kachliarov VEUKO. Našimi partnerskými organizáciami v rámci Slovenska sú Slovenský živnostenský zväz, Slovenský ústav technickej normalizácie,  Komora kominárov Slovenska.

Od 1. mája 2004 sme členmi medzinárodného zväzu kachliarov VEUKO. Úlohou tohto medzinárodného zväzu je posilniť remeslo kachliar v európskych krajinách, presadiť kachliarske normy do európskej legislatívy a vypracovávať medzinárodné projekty ohľadom technických výskumov v kachliarskej oblasti. Napríklad rakúsky a švajčiarsky zväz majú po šesť profesionálnych zamestnancov. Rakúsko má navyše akreditovaný skúšobný ústav. Je to potenciál, pomocou ktorého je možné spracovávať také projekty, ktoré by náš cech nemohol vypracovať ani za mnoho rokov pôsobenia. Rakúsky zväz už uviedol prepočtový program na kozuby a kachľové pece. Švajčiarsky zväz vytvoril na tento program nadstavbu v podobe simulácie vykurovacej sezóny a presné nadimenzovanie vykurovacieho telesa podľa tepelnej potreby zadaného priestoru alebo domu.

Rok 2013 sa stal významným míľnikom v slovenskom kachliarstve. V piatok 19. 4. 2013 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie nového Cechu kachliarov. Nový cech vznikol zlúčením Cechu kachliarov Slovenska a Slovenského cechu kachliarov a krbárov. Vznikla tak najväčšia remeselno-profesijná organizácia na Slovensku, ktorá má dnes viac ako 300 členov. Oba cechy podpísali Memorandum kachliarov a krbárov Slovenskej republiky. Nová organizácia pod názvom Cech kachliarov tak začala písať nové dejiny kachliarstva a ukázala Slovensku, ale aj Európe, že kachliari u nás ťahajú za jeden povraz.