Predstavenstvo Cechu - Cech kachliarov
Späť ÚvodO CechuPredstavenstvo Cechu

Predstavenstvo Cechu kachliarov

Štefan Bobocký

Štefan Bobocký
prezident CK
legislatívna komisia CK

 

Ing. Marek Kolesár
viceprezident CK
marketingová komisia CK


 

Ing. Ladislav Filus

Ing. Ladislav Filus
viceprezident CK
vzdelávacia komisia CK
 

 

Jaroslav Vašík

Ladislav Raček
člen predstavenstva CK
technická komisia CK

 

Ivan Tolnai
člen predstavenstva CK
disciplinárna komisia CK

 

Jozef Karlík
člen predstavenstva CK
finančná komisia
 

 

Pavel Benko
člen predstavenstva CK
vzdelávacia komisia CK
 

 

Ing. Martin Tršo, PhD.
riaditeľ CK
kancelaria@cechkachliarov.sk