Čestné členstvo Cechu Kachliarov - Cech kachliarov
Späť ÚvodO CechuČestné členstvo Cechu Kachliarov

Sieň čestných členov

Ing. arch. Vladimír Institoris, PhD.

Dňa 21.11.2014 navrhnutý a schválený za čestného člena

Jozef Franko

Dňa 08.11.2013 navrhnutý a schválený za čestného člena.

Ing. Igor Hlobil

Dňa 08.11.2013 navrhnutý a schválený za čestného člena.

Čestný list

Ing. Ladislav Kantor

Dňa 08.11.2013 udelený čestný list.