Európska smernica EkoDizajn - Cech kachliarov
Späť ÚvodVEUKOEurópska smernica EkoDizajn

Smernica Európske únie o vykurovaní

Prinášame dokument EU aby sme poukázali na to, že predpisy nám majú pomáhať. Konkrétne v tomto prípade poukazujú na to ako kúrime a čo vypúšťame do komína. Mnohí z Vás sa stretli s komínom ktorý vydymil celú ulicu. Chyba je na strane užívateľa ktorý si neuvedomuje, že to čo spáli následne dýcha on, jeho deti, vnúčatá a aj Vy. Snažíme sa to vysvetliť osvetou. Aj zákon je koniec koncov osveta.  Už platná smernica Európskej únie.