Porovnanie prevádzky kachľovej pece a kachľového krbu.

Porovnanie prevádzky kachľovej pece a kachľového krbu.

Odborné príspevky12.01.2023

Mnoho otázok smerujúcich na Cech kachliarov je ohľadom porovnávania pece a krbu. Často hľadáte najlepšie riešenie. Ponúkame Vám teda porovnanie prevádzok pece a krbu. Záver si samozrejme musí každý spraviť sám, my prinášame fakty.

Ak hľadáte jednoznačnú odpoveď odporúčame prečítať si celý článok. Pre každého je najvhodnejšie iné riešenie. Veríme, že Vám v skratke objasníme princíp a Vy sa rozhodnete pre to najlepšie riešenie pre Vás.Cech kachliarov už je vzdelávacou inštitúciou. Našou snahou je ďalšími krokmi sa posunúť smerom inovácií, vedy a výskumu. Na dosiahnutie týchto cieľov je potrebné poznať a mať zdokumentované základné princípy. Aj keď ich všetci poznáme je dobré mať ich overené.

 

Kachľová pec

Ako prvú predstavíme kachľovú pec. Pec sa stavala klasickou metódou a tak ohnisko ako aj ťahy boli individuálne zhotovené a my sme k nej pripojili teplotné snímače. Získané údaje sa budeme snažiť odprezentovať Vám a ukázať ako dlho trvá nábeh kachľovej pece, koľko trvá fáza vykurovania a koľko dobeh. Aby ste videli obrovské výhody, cenovo náročnejšieho systému vykurovania.

V našej kachľovej peci bola vypočítaná dávka paliva na 10,5 kg v 12 hodinovom cykle. Pec nie je opatrená komínovou klapkou ani reguláciou horenia. Dvierka sú nepriehľadné. Je navrhnutá a postavená na bezroštové spaľovanie. Rozmery sú cca 0,8 m x 1 m x 2 m s výmennou plochou viac ako 7m2. Priebeh prvého zakúrenia:

 

Ako je z grafu jasne viditeľné silná stránka kachľovej pece sa začína prejavovať už po 3-4 hodinách kúrenia. Materiály sú naakumulované a kachlice začínajú vyžarovať do interiéru hrejivé lúče. A hoci pec bola nastavená na 12 hodinový cyklus, môžete si všimnúť, že aj po 16 –tich hodinách si pec udržiava teplotu a odovzdáva ešte teplo. Samozrejme vykúriť chatu by trvalo 2-3 dni, ale v súčasnom trende nízko energetických stavieb je to vítané riešenie. Z pohľadu užívateľského pohodlia je to výnimočné dielo nakoľko perióda prikladania sa pohybuje v desiatkach hodín ( 12 alebo 24 hodín). Výkon je v tomto dlhom časovom intervale odovzdávaný rovnomerne. Vďaka tomu je možné, s vhodne navrhnutou pecou, vykurovať aj domy s nižšou potrebou tepla bez zbytočného prekurovania a saunového efektu.
Z testovania vyplynulo, že kachľová pec dosiahne ustálenie tepelného výkonu po druhej až tretej dávke paliva. Potom už výkon rastie len nepatrne. Použitie ťažkých akumulačných stavieb v občasne obývaných objektoch teda nie je najvhodnejším riešením, prípadne sa musí zabezpečiť alternatívny zdroj.

Kachľový krb

Po kachľovej peci a meraniach na nej ktoré sme Vám už posielali, sa teraz staval akumulačný krb. Krb sa staval s krbovou vložkou a vonkajší plášť sa realizoval akumulačným materiálom.

Na potvrdenie funkčnosti diela umiestnili na povrch diela teplotné snímače, ktoré boli prepojené s počítačom. Získané údaje budeme prezentovať Vám, aby ste vedeli ako dlho trvá nábeh akumulačného krbu, koľko trvá fáza vykurovania a koľko dobeh.

Zakurovali sme zhora a bola použitá dávka paliva s súlade s návodom výrobcu. Dávka paliva bola 3,2 kg a zhorela za cca 80 minút. Druhá dávka paliva bola rovnaká a použili sme ju hneď po dohorení prvej dávky paliva pre naakumulovanie plášťa. Druhá dávka zhorela za 75 minút.  Dokonca po cca 4 hodinách by bolo možné znovurozhorenie paliva. Našim účelom ale bolo zdokumentovanie akumulácie. Krb bol postavený v zmysle normy STN 06 1219. Akumulačná plocha bola prepočítaná taktiež podľa uvedenej normy.

 

Názov blogového článku