Miroslav Cvaniga - CEFEUS

Kraj: Prešovský kraj
Majiteľ: Cvaniga Miroslav

Profil

Činnosti

Stavebná činnosť, stavba krbov

Ukážka prác

Kontakty

Miroslav Cvaniga - CEFEUS

CIČ: CVMI1002

Záhradná 241/4
Nižná Šuňava
05939

IČO: 37750381

Email: cefeus@pobox.sk , krby-cefeus@szm.sk
Mobil: 0904 116 131 , 0905 611 539 , 0904 548 277

http://www.krby-cefeus.szm.com/


Prihlásenie