Galáž  Zoltán

DECORI Studio, s.r.o.

Kraj: Trnavský kraj
Majiteľ: Galáž Zoltán
Vyučený kachliar: Galáž Zoltán

Profil

Pre svojich zákazní­kov realizujeme prakticky všetky typy kachliarskych stavieb, t.j. akumulačné a teplovzdušné kozuby, kachľové pece, hypokaustové stavby a sporáky. V prí­pade požiadavky realizujeme naše diela vrátane dodávky a stavby nerezových či stavebnicových komí­nových systémov. Zameriavame sa hlavne na stavbu sálavých akumulačných diel z keramických kachlí­c, či kachliarskeho a liateho šamotu, ktoré vďaka svojim jedinečným vlastnostiam dokážu nenapodobiteľným spôsobom odovzdávať zdravé a blahodárne teplo do našich domovov...

Pri realizácii stavby kladieme najväčší­ dôraz hlavne:

- na kvalitu a správny výber použitých materiálov
- čo najvyššiu úroveň technického riešenia navrhovaného diela
- maximálnu estetickú hodnotu diela
- bezpečnosť spoľahlivosť a ekonomiku prevádzky odovzdaného diela
- kvalitné remeselné vyhotovenie
- korektné legislatí­vne zastrešenie vzťahu so zákazní­kom počas celej realizácie stavby

skrátka ... vždy sa snaží­me vytvoriť dielo vysokej hodnoty a popri tom poskytnúť zákazní­kom služby na čo najvyššej možnej úrovni, počnúc projektom a 3D vizualizáciou a až po finálne dielo...


Zoltán Galáž
kachliar
konateľ spoločnosti

Činnosti

Otvorené kozuby
Teplovzdušné kozuby
Plynové kozuby
Peletkové kozuby a pece
Teplovodné vykurovanie
Hypokausty
Kachľové pece
Sporáky
Záhradné kozuby
Rekonštrukcie
Komíny murované
Komíny montované
Maloobchod
Veľkoobchod
Vyučený v obore
Grafické návrhy
Výstavná miestnosť

Ukážka prác

Kontakty

DECORI Studio, s.r.o.

CIČ: ZOGA1070


Dojč 14
90602

IČO: 36360007

Email: galaz@decori.sk
Mobil: 0903 800 805

www.decori.sk


Prihlásenie