Vzdelávací program v odbore kachliarstvo a získanie certifikátu pre otvorenie živnosti - Cech kachliarov
Späť ÚvodAktualityVzdelávací program v odbore kachliarstvo a získanie certifikátu pre otvorenie živnosti

 
POVINNÁ PUBLICITA PROJEKTU
 
 
                                  
   
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“
Miesto realizácie projektu: Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica
Názov projektu: Vzdelávací program v odbore kachliarstvo a získanie certifikátu pre otvorenie živnosti
Stručný opis projektu:  
Cieľom projektu je realizovať dva kurzy prostredníctvom aktivít projektu v rámci vzdelávacieho programu Kachliar s cieľom reflektovať potreby cieľových skupín, trhu, potreby spoločnosti ako takej a poskytnúť uchádzačom praktické skúsenosti priamo pri realizácii diel, čo v praxi zabezpečí znalosť problematiky, vysokú odbornosť absolventov a pripraví remeselne zručných ľudí pre trh práce.
 
Stav po realizácii projektu:
 
Cech kachliarov má záujem organizovať nadväzujúce kurzy aj po ukončení realizácie projektu. Cech kachliarov plánuje vybudovať do budúcna vzdelávacie centrum kachliarstva.
Názov a sídlo prijímateľa: Cech kachliarov, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica
Dátum začatia realizácie projektu: 08/2018
Dátum skončenie realizácie projektu: 07/2021
Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: www.esf.gov.sk     ½  www.ludskezdroje.gov.sk       ½    www.minedu.gov.sk
Výška poskytnutého príspevku: 163 549,76 €
 


Zmluva z verejného obstarávania.


 

Prihlásenie